Online fotótanfolyam

Vásárlói tájékoztató

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően

Takács József egyéni vállalkozó (székhely: 3527 Miskolc, Ady Endre út 14/a. adószám 67426281-1-25), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alapján, elektronikus úton, távollévők között történő szerződéskötést megelőzően, az alábbiakról tájékoztatja a fogyasztókat:

A szerződéskötést megelőző tájékoztatás:

a) A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai: a szerződés tárgyát képező Online fotótanfolyammal a fényképezés/fotózás alapjait sajátíthatja el. A fotótanfolyam 65 leckéből áll. Egyes leckékhez mintaképeket bemutató gépgalériák tartoznak.

b) A vállalkozás neve: Takács József, egyéni vállalkozó

c) A vállalkozás székhelyének postai címe: 3527 Miskolc, Ady Endre út 14/a. 5/53.

d) Telefonszáma: 36 (30) 678 9272

e) Elektronikus levelezési címe: onlinefototanfolyam@gmail.com

f) A vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti: 3527 Miskolc, Ady Endre út 14/a. 5/53.

g) A szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege: az árakról a következő oldalon talál információkat: https://www.onlinefototanfolyam.hu/megrendeles/

h) Fizetés: Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során:

A fizetés történhet:

- készpénzben
- átutalással
- postai csekkel

i) Ezen felül felmerülő valamennyi költség (így különösen a fuvardíj vagy a postaköltség): nincs

j) A teljesítés feltételei, így különösen a fizetés, a fuvarozás és a teljesítési határidők, valamint a vállalkozás panaszkezelési módja: fizetés, fuvarozás nincs; a szolgáltatás a megrendelés teljesítésének időpontjától számítva 48 órán belül igénybe vehető. Panasz a vállalkozás jelen tájékoztató e) pontjában megjelölt elektronikus levelezési címén, vagy az f) pontban megjelölt postacímén tehető, melyet a vállalkozás kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben tájékoztatja a fogyasztót.

k) Elállási/Felmondási jog

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg az Online fotótanfolyam teljes anyagát tartalmazó linket el nem küldtük a megrendelőlapon feltüntetett e-mail címre. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek:

„a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a

fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e

beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés

megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §.

l) A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:
A vállalkozás és a fogyasztó jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. A vállalkozás és a fogyasztó közötti jogvita esetén panasz a vállalkozás jelen tájékoztató c) pontjában megjelölt elektronikus levelezési címén, vagy a d) pontban megjelölt postacímén tehető írásban, melyet a vállalkozás kivizsgál, és ennek eredményéről legkésőbb 14 napon belül elektronikus üzenetben tájékoztatja a fogyasztót. A fogyasztó az elektronikus üzenet kézhezvételétől számított 8 napon belül jogosult írásban egyeztetést kérni vállalkozótól, a jelen pontban fentebb írt elektronikus levelezési vagy postacímen, amennyiben a vállalkozás tájékoztatásában írtakat nem fogadja el. Ha az egyeztetés, a fogyasztó erre vonatkozó kérésének vállalkozó általi kézhezvételét követő 14 nap alatt nem vezet eredményre, úgy fogyasztó békéltető testülethez (ld.: m) pont), vagy bírósághoz fordulhat az ÁSZF 11.3. pontjának rendelkezése szerint.

m) A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címe:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

n) A szerződéskötés technikai lépéseinek leírása megtekinthető az általános szerződési feltételek (ÁSZF), (https://www.onlinefototanfolyam.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

1. és 4. pontjában. A szerződés nyelve magyar.

A vásárlói tájékoztató letölthető formában az alábbi hivatkozásra kattintva érhető el:

tajekoztatas-elektronikus-uton-torteno-szerzodeskotest-megelozoen.pdf

További jogszabályok:

2011.evi-cxii.torveny-az-informacios-onrendelkezesi-jogrol-es-az-informacioszabadsagrol.pdf

2013.evi-v.torveny-a-polgari-torvenykonyvrol.pdf

45-2014.-ii.26.-korm.rendelet-a-fogyaszto-es-a-vallalkozas-kozotti-szerzodesek-reszletes-szabalyairol.pdf