Online fotótanfolyam

Jogi nyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Takács József egyéni vállalkozó (továbbiakban szolgáltató), www.onlinefototanfolyam.hu honlapján elérhető online fotótanfolyamra történő feliratkozással, vagy annak bármely oldalának a megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

- Szerzői jog:
Takács József ev. weboldalai, az azokon található minden kép, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag  Takács József ev. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges!

Felhívjuk a figyelmét, hogy a fentiekben részletezett feltételektől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Minden tudomásunkra jutott jogsértéssel szemben fellépünk!

- A tanolyam 5 leckéje regisztráció után, személyes használatra ingyenes! Azonban a leckéket, a lecke linkjeit másokkal megosztani, továbbküldeni tilos! Mindenkinek ingyenes, aki feliratkozik az ingyenes leckékre!

- Általános információk:
Minden észszerű erőfeszítést megtettünk annak biztosítására, hogy az onlinefototanfolyam.hu honlap weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, Takács József ev. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.
 Nem vállalunk felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.
A www.onlinefototanfolyam.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.
 Nem vállalun felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Takács József ev. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.